Hösten 2014

Vi har fullt på hund sidan fram till mitten av okt.

Höst lovet samt jul lovet så är det fullt på hund sidan.

Från första september höjer vi priset med 10 kr på pensionat hund vardag och med 20 kr på pensionat hund helg.

Jul veckan på kattsidan så har vi enbart platser kvar på svit sidan.

Återkommer med mer information, Rita