Prishöjningar

Den 1 nov höjer vi pensionat för hund, vardagspriset till 290 kr per påbörjat dygn.

Vi kommer även att ha prisjusteringar på kattsidan, men inte före den 1 jan 2014.

Återkommer med mer information inom kort. Rita