Vår och sommar 2020

På hund sidan så har vi oftast fullt / på katt sidan finns det platser / även på smådjurs avd.

In och ut checkning har vi vardag fm kl. 10 till kl. 12 och på em kl. 16 till kl. 18

Lördagar och afton fm kl.10 till kl 12 / dock ej julafton då vi har stängt för in & ut chekning

Söndagar och röda dagar em kl 16 till kl 18 / dock ej långfredagen då har vi stängt för in & ut checkning.

Vi har stängt / semester veckorna 32 till 36

Höst terminen börjar den 7 sep och slutar den 23 dec med julavslutning.

Se nu till att ta hand om er

Tack Rita