Sommaren 2019

Vi har fullt på kattsidan veckorna 27 till 30 / finns platser i början av vec 26 / midsommarhelgen är det fullt på både katt och hund sidan / finns plats på smådjursavd.

Vi har stängt veckorna 33 till 36 / höst terminen börjar den 9/9.

Tack Rita